ZORUNLU HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

Zorunlu Hekim Sorumluluk

Hekim sorumluluk sigortası, ya da tam adı ile “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”, 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla mecburi hale gelmiş bir sigorta ürünüdür. 

Zorunlu hekim sorumluluk sigortası, doktorlarımızı mesleki faaliyetleri kapsamında güvence altına alan bir sigorta üründür. Serbest, kamu veya özel sektörde görev yapan tüm hekimler için mesleki güvence çok önemlidir. 

Zorunlu hekim sigortası; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından yaptırılır. 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için bu sorumluluk sigortası, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından yaptırılır. Serbest çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri de zorunlu hekim sorumluluk sigortasını kendileri yaptırmalıdırlar.