ORTAK ALAN SİGORTASI

Ortak Alan Sigortası

Tıpkı eviniz, yazlığınız, aracınız ya da iş yeriniz gibi sivil ve ticari özellikli ortak alanlarda da can ya da mal kayıplarına yol açabilecek birçok risk faktörü bulunur. Deprem ve sel gibi doğal afetler, ortak alanlarda ciddi hasarlara neden olabilir. Elektrik kaçağından çıkan bir yangın nedeniyle ortak alanlar büyük zarar görebilir. Ortak alan sigortası; apartman, site ya da iş merkezi yöneticilerinin üstündeki sorumluluğu azaltan, mülk sahiplerinin ödediği aidatların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir sigorta ürünü olarak öne çıkar.

Ortak Alan Sigortası Nedir?

Toplu yaşam alanları için oluşturulan ortak alan sigortası, ortak kullanılan ticari ya da sivil alanları yangın başta olmak üzere fırtına, yer kayması ve yıldırım çarpması gibi pek çok ana riske karşı güvence altına alır. Ayrıca ortak alanlara ait ortak camlar, aynalar, tabelalar, reklam panoları, makine ve cihazlar da teminat kapsamındadır. Ek teminat ve hizmetlerle genişletilebilen ürün; apartman, site ya da iş merkezi için çalışan kişilerin olası kazalara karşı sigortalanmasından hırsızlık sebebiyle oluşabilecek maddi zararların giderilmesine kadar farklı teminatlar içerebilir. 

Ortak alan sigorta paketi; apartman, site ve iş merkezi yönetimlerinin yanı sıra profesyonel apartman yönetim firmaları ve inşaat şirketleri tarafından yaptırılabilir. Poliçede yer alan ana teminatlar, ürünü sunan sigorta firmasına bağlı olarak değişebilir, ihtiyaçlar doğrultusunda poliçe ek teminatlarla genişletilebilir. 

Ortak Alan Sigortası Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ortak alan sigortası, DASK gibi yaptırılması kanunlarca zorunlu tutulan sigorta ürünleri arasında yer almaz. Fakat, ortak kullanım alanlarının çok sayıda kişi tarafından aktif olarak kullanılan alanlardan oluştuğu düşünüldüğünde, taşıdığı risklerin boyutu daha net anlaşılabilir. Apartman, site ya da iş merkezi sakinlerinin yapacakları cüzi ödemeler, ileride meydana gelebilecek büyük hasarlara ve kayıplara güvence oluşturur.

634 numaralı Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. maddesinin B bendi; kat malikleri arasında herhangi bir anlaşma olmadığı durumlarda ortak alan sigorta primlerine kat maliklerinin sahip oldukları arsa payları oranında katılmalarını zorunlu tutar. Apartman, site ya da iş merkezi yöneticileri, prim ödemelerini sakinlerden direkt olarak talep edeceği gibi toplanılan aidattan prim ödemelerini gerçekleştirebilir.